söndag 6 november 2011

Kejsardynastierna


Den långa raden av dynastier i den Kinesiska historien kan tyckas oöverskådlig. För att börja med att göra den grövsta möjliga uppdelning av Kinas historia väljer jag att beskriva Kina i tre perioder:
Kungadöme ca 2070 f.Kr. till 256 f.Kr
Kejsardöme 211 f.Kr till 1911
Republik från 1912 till nutid
..och i detta inlägget ska jag försöka göra de 2 122 åren som Kejsardöme överskådlig.

Det har funnits 12 kejsardynastier i Kina, och av dessa anser jag att 8 stycken är extra intressanta:

QIN år 211 f.Kr. till 206 f.Kr
Den första och en mycket kort dynasti, men ändå mycket betydelsefull. Terrakottaarmen och Kejsarens grav är kända turistmål i Xian från denna tiden, och Den Kinesiska Muren började pusslas ihop.

HAN år 206 f.Kr. till 220
Den längsta kejsardynastin som varade öve 400 år. Handynastin existerade parallellt med Romarriket och de båda stormakterna hade handelsutbyte över Sidenvägen. Än i dag kallas "Kinesiska" ofta för "Han"-språket 汉语.

SUI år 581 till 618
En mycket kort dynasti som har vissa paralleller med Qin. Det gjordes stora byggnadsverk som Kejsarkanalen och utökande av Den Kinesiska Muren.

TANG år 618 till 907
En blomstrande storhetstid där kulturen och vetenskapen gjorde stora framsteg. Bland mycket annat uppfanns Krutet och grunden lades till många andra stora uppfinningar. Stor handel med omvärlden och även mycket upptäcktsresande med Kinas världsledande flotta.

SONG år 960 till 1279
En militärt orolig period, men fortfarande mycket stark vad det gäller kultur och vetenskap. Boktryckarkonsten som vi känner den idag uppfanns, och många av de äldre uppfinningarna förädlades och sjöfarten utvecklades. Ur ett vetenskapligt perspektiv "stannade" den tekniska utvecklingen i Kina i många avseenden på "Song-nivå" i närmare 700 år framåt.

YUAN år 1271 till 1368
Kina slukas i det väldiga Mongoliska riket vilket leder till ett förfall för både ekonomin och folkhälsan. I de flesta avseenden en svart epok i den Kinesiska historien. Marco Polo besöker Kina.

MING år 1368 till 1644
"one of the greatest eras of orderly government and social stability in human history", kan man läsa om Mingdynastin.
Kina reste sig starkt efter Yuan-tiden och levnadsstandarden förbättrades påtagligt. Storskaligt upptäcktsresane till bl a Afrika och "färdigställande" av Den Kinesiska Muren och uppförande av Den Förbjudna Staden.

QING år 1644 till 1911
Manchurerna tar makten över Kina som inledningsvis blir starkt både ekonomiskt och militärt. De sista 100 åren av dynastin blir dock något helt annat efter att framför allt Storbritannien på allvar började intressera sig för Kinas rikedomar vilket bland annat ledde till två "Opiumkrig" som slog hårt mot Kina som försvagades kraftig, vilket till slut ledde till Xinhai-revolutionen som för exakt 100 år sedan avsatte Den Sista Kejsaren.


Tidslinje som visar de Kinesiska Kejsardynastierna som sträcker sig över totalt 2 122 år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar