onsdag 16 november 2011

Att bli "Svensson" igen


Efter att under några år i Kina sakta men säkert förvandlats till Kines håller jag nu efter snart tre månader i Sverige på att förvandlas tillbaka till en vanlig "Svensson" igen. Steg för steg håller jag på att skaffa de Svensson-attribut som jag inte har haft under mina år i Kina. Jag har börjat jobba, och har skaffat mig en fin lägenhet i centrala Kalmar som jag flyttar till om några veckor, så jag håller även på att handla inredningsdetaljer.

Naturligtvis håller jag så smått på att planera för nästa tripp till Kina, även om ingen biljett är inhandlad ännu. Då kommer det att bli bättre fart på bloggen igen ;-)
Som det är nu finns det varken tid eller inspiration för ett högfrekvent bloggande eftersom jag lite präktigt har ambitionen att innehållet i varje inlägg ska ha någon form av tyngd - vilket man dessvärre inte kan säga om detta. ;-)

Varje dag sitter jag nu 2 timmar och 30 minuter bakom ratten, och en höjdpunkt (bortsett från ljudböcker) är att varje dag bevittna solens upp och nergång, vilket just nu i tiden sammanfaller med mina resor till och från OKG.

torsdag 10 november 2011

Några myter om Kinesiska


Eftersom jag till och från är ganska aktiv i olika Kinesiska fråge/diskussions-forum, och även (i alla fall förr) läste många bloggar med Kinesiskt tema så stöter jag då och då på en del "myter" om det Kinesiska språket som inte stämmer. Här ska jag nu försöka avliva fyra av dem:

❏ "Kinesiskan har inga tidsformer"
Jo, naturligtvis har Kinesiskan tidsformer.
Anledningen till mytens uppkomst är därför att man inte böjer ord i Kinesiskan, men självklart så uttrycker man tidsformerna med ordval och ordföljd i stället.

❏ "Varje ord i Kinesiskan har fyra betydelser"
Nej. Varje uttalat ord kan ha massor med olika betydelser. Det man syftar på i det felaktiga påståendet är att det finns fyra olika grundtoner för uttal, men varje uttal för ett ord har vanligen många olika betydelser. Man ser ofta exemplet där det påstås att ordet "ma" (bara) har fyra olika betydelser, men nedan listar jag t ex 21 st olika ord som alla uttals "ma", fast med totalt fem olika uttal.
吗, 妈, 马, 么, 码, 嘛, 玛, 麻, 骂, 抹, 蚂, 唛, 嬷, 犸, 杩, 祃, 蟆, 痲, 駡, 溤, 傌

"för att kunna läsa en dagstidning behöver man kunna cirka 2000 tecken"
Nej, då kan man inte läsa med någon nämnvärd förståelse. Däremot kan man läsa enkel skönlitterär text - men en dagstidning är något helt annat. I en dagstidning används ett mycket svårt och formellt skriftspråk som man måste plugga Kinesiska i många år för att kunna förstå.

"kan man 1 000 tecken har man 90% språklig förståelse"
Nej. Ca 90% av skrivtecknen i en "medel-text" är någon av de 1 000 vanligaste skrivtecknen, men det betyder absolut inte att man förstår 90% av innehållet. Väldigt många ord består av flera tecken, och även om man kan alla skrivtecken i en text betyder det absolut inte att man förstår vad det står.

Det krävs en mycket hög språklig nivå för att kunna läsa en Kinesiska dagstidning. Språket i en dagstidning är mycket formellt och komplicerat. Felaktigt används ofta uttrycket "att kunna läsa en dagstidning" när man egentligen menar "att kunna läsa (enkel) skönlitterär text".

söndag 6 november 2011

Kejsardynastierna


Den långa raden av dynastier i den Kinesiska historien kan tyckas oöverskådlig. För att börja med att göra den grövsta möjliga uppdelning av Kinas historia väljer jag att beskriva Kina i tre perioder:
Kungadöme ca 2070 f.Kr. till 256 f.Kr
Kejsardöme 211 f.Kr till 1911
Republik från 1912 till nutid
..och i detta inlägget ska jag försöka göra de 2 122 åren som Kejsardöme överskådlig.

Det har funnits 12 kejsardynastier i Kina, och av dessa anser jag att 8 stycken är extra intressanta:

QIN år 211 f.Kr. till 206 f.Kr
Den första och en mycket kort dynasti, men ändå mycket betydelsefull. Terrakottaarmen och Kejsarens grav är kända turistmål i Xian från denna tiden, och Den Kinesiska Muren började pusslas ihop.

HAN år 206 f.Kr. till 220
Den längsta kejsardynastin som varade öve 400 år. Handynastin existerade parallellt med Romarriket och de båda stormakterna hade handelsutbyte över Sidenvägen. Än i dag kallas "Kinesiska" ofta för "Han"-språket 汉语.

SUI år 581 till 618
En mycket kort dynasti som har vissa paralleller med Qin. Det gjordes stora byggnadsverk som Kejsarkanalen och utökande av Den Kinesiska Muren.

TANG år 618 till 907
En blomstrande storhetstid där kulturen och vetenskapen gjorde stora framsteg. Bland mycket annat uppfanns Krutet och grunden lades till många andra stora uppfinningar. Stor handel med omvärlden och även mycket upptäcktsresande med Kinas världsledande flotta.

SONG år 960 till 1279
En militärt orolig period, men fortfarande mycket stark vad det gäller kultur och vetenskap. Boktryckarkonsten som vi känner den idag uppfanns, och många av de äldre uppfinningarna förädlades och sjöfarten utvecklades. Ur ett vetenskapligt perspektiv "stannade" den tekniska utvecklingen i Kina i många avseenden på "Song-nivå" i närmare 700 år framåt.

YUAN år 1271 till 1368
Kina slukas i det väldiga Mongoliska riket vilket leder till ett förfall för både ekonomin och folkhälsan. I de flesta avseenden en svart epok i den Kinesiska historien. Marco Polo besöker Kina.

MING år 1368 till 1644
"one of the greatest eras of orderly government and social stability in human history", kan man läsa om Mingdynastin.
Kina reste sig starkt efter Yuan-tiden och levnadsstandarden förbättrades påtagligt. Storskaligt upptäcktsresane till bl a Afrika och "färdigställande" av Den Kinesiska Muren och uppförande av Den Förbjudna Staden.

QING år 1644 till 1911
Manchurerna tar makten över Kina som inledningsvis blir starkt både ekonomiskt och militärt. De sista 100 åren av dynastin blir dock något helt annat efter att framför allt Storbritannien på allvar började intressera sig för Kinas rikedomar vilket bland annat ledde till två "Opiumkrig" som slog hårt mot Kina som försvagades kraftig, vilket till slut ledde till Xinhai-revolutionen som för exakt 100 år sedan avsatte Den Sista Kejsaren.


Tidslinje som visar de Kinesiska Kejsardynastierna som sträcker sig över totalt 2 122 år.