söndag 12 februari 2012

Bosniska pyramider


Jag har tidigare skrivit om både historiskt höga byggnader och om tidiga civilisationer, och om man spinner vidare på dessa teman så är det inte helt ointressant att nämna de relativt nyligen upptäckta Bosniska pyramiderna.

Så sent som 2005 började det pratas om att världshistoriens största (och äldsta) pyramid finns precis utanför Sarajevo i Bosnien! Det handlar om en gigantisk pyramidformad kulle som påstås innehålla en minst sagt förhistorisk Pyramid övertäckt av jord och vegetation. Pyramiden fick namnet "Pyramid of the Sun"
2006 gjordes den första "vetenskapliga" undersökningen som då visade att pyramiden var "hand-gjord", och flera mer eller mindre etablerade arkeologer har även senare slagit fast att pyramiderna sannolikt är skapade av mänskliga händer. (och andra har hävdat motsatsen)

Pyramid of the Sun är ca 220 meter hög vilket är betydligt högre än Cheops (Egypten) 147 meter. Det som jag tycker är än mer intressant är pyramiden möjligen skulle kunna vara över 10 000 år gammal! (även om tidsbestämningen hittills har stora variationer) Ett annat intressant faktum är att pyramiden ligger nära på exakt orienterad mot vädersträcken. (mindre än en grads avvikelse)

Straxt efter upptäckten av "Pyramide of the Sun" så hittades flera liknande pyramidformationer i närheten. T ex "Pyramide of the Moon" och "Pyramid of the Dragon" som tillsammans med sol-pyramiden faktiskt står med topparna placerade i en perfekt liksidig triangel med mindre än 2% avvikelse.

Man är ännu bara i sin linda av utgrävningarna kring pyramiderna, men det man har hittat hittills har varit mycket intressant. Man har grävt fram något som kan liknas vid urtida "betong" som formar sluttningen av pyramiden under jordlagret i murliknande formationer. Runt pyramiderna har man grävt ut terrassliknande "gator" med mycket väl formade rektangulära plattor.
Det finns även ett stort tunnelsystem mellan pyramiderna där man hittat en hel del intressant arkeologiska fynd.
Ett annat intressant fenomen är att de elektromagnetiska fälten runt pyramiden kraftigt avviker från vad som är normalt.

Ska man koppla dessa pyramiderna till någon känd kultur så skulle det vara Vinča-kulturen kan ha existerat för ca 7 000 - 5 000 år sedan i dessa trakterna.

Det är viktigt att betona att det även finns stora skeptiker som hävdar att det bara handlar om naturligt, om än märkligt, formade kullar. Ingen vet ännu säkert om kullen (kullarna) faktiskt innehåller en "riktigt" handjord pyramid. Historier tenderar ofta att framstå mer fantastiska än de kanske är när man presenterar dem så här.
Men visst vore det kul om de visar sig vara "på riktigt" (dvs skapade av människor)

För den som vill fördjupa sig i ämnet kan jag rekommendera följande videoklipp:

Pyramid of the Sun vid Visoko i Bosnien. Kullen former en nära på perfekt pyramid, och om den visar sig innehålla en "man-made-pyramid" så är den både större och äldre än Cheops-pyramiden i Egypten.

Topparna av de tre pyramiderna Pyramid of the Sun, Pyramid of the Mood och Pyramid of the Dragon former en närmast perfect likformig triangle.

Stenbeläggningen som grävts ut runt pyramiderna anses av många vara lite för geometriskt perfekta för att kunna ha en "naturlig förklaring" vilket en del skeptiker hävdar. Den naturliga förklaringen skulle kunna vara att området består av ett ganska extremt multi-lager sedimentär sandwich