söndag 27 april 2014

Kinas huvudstäder - igen


Jag skrev 2011 en kortfattad artikel om Kinas huvudstäder genom historien. Nu har jag gjort en fördjupning i ämnet och en mycket detaljerad artikel har jag publicerat i sin helhet på Wikipedia:

Min artikel på Wikipedia: Kinas huvudstäder

Under den förhistoriska delen av Kinas historia (fram till ca 1046 f.Kr.) är faktaunderlaget gällande huvudstäderna inte speciellt tydligt. De huvudstäder från den tiden som är mest säkerställda är Zhenxun och Xibo utanför Luoynag och Yin utanför Anyang.

Från Zhoudynastin år 1046 f.Kr. och de följande 3 000 åren fram till i dag är det historiska underlaget av detaljerade källor betydligt bättre. Bortsett från mycket korta perioder då "udda" huvudstäder har förekommit så är det 13 städer som har haft status av att var huvudstad över Kinesiska dynastier/epoker. Dock har de i bland varit samtida då Kina under vissa perioder varit splittrat.

För de äldre tiderna var det Xi'an och Luoyang som var de tongivande huvudstäderna under många dynastier. Även Nanjing har till och från varit en tung spelare. Från år 1053 fram till idag har Beijing med endast relativt korta uppehåll varit huvudstad för Kina.


Karta visande Kinas huvudstäder under de tre forntida dynastierna Xia, Shang och Zhou fram till tiden då Kina blev kejsardömet år 221 f.Kr.


Översikt över huvudstäderna under kejsarperioderna från att Qindynastin bildades år 221 f.Kr. tills att Qingdynastin föll år 1912.