torsdag 29 september 2011

Världens värsta parkeringsstad


Som tidigare nämnts är bilproblemet gigantiskt i Beijing, och antal bilar närmar sig 5 000 000 i staden.
IBM har av någon anledning valt att analysera parkeringssituationen i 20 av världens städer, och två av de analyserade städerna är Kinesiska (Beijing och Shenzhen).
IBM har dels tagit fram "Global parking index" som väger in de mesta kring parkeringsproblematik i stil med tid att hitta en plats, hur ofta man får parkeringsböter och även hur meningsskiljaktigheter på parkeringsplatserna.
Med denna mätmetod är Chicago bäst och New Dehil värst. Beijing fick den mindre smickrande platsen som 3:e värsta, och Shenzhen 5:e värsta.

IBM har även tagit fram ett annat index som de kallar "Commuter Pain Index", som ska visa i vilken stad som det är mest "smärtsamt" att pendla, och där vägs konstanserna och irritationen som parkeringsproblematiken orsakar högre.
Här går det mycket bra för västvärlden med Montreal som minst smärtsam och Mexico City blir klassad som den mest smärtsamma staden att pendla i. Även i denna listan går det riktigt dåligt för KinaBeijing och Shenzhen blir rankade som 2:a och 3:e smärtsammaste städerna att pendla i.

Något som jag tycker är lite extra intressant i sammanhanget är undersökningar som visar att 30% av trafiken i centrum av storstäder är folk som letar parkeringsplats. Den statistiken kan tyckas vara en morot för stadsplanerare att prioritera parkeringsproblemet.

GLOBAL PARKING INDEX ger an samlad bedömning över alla faktorer som påverkar parkeringssituationen i resp. stad.

IBM Commuter Pain Index fokuserar på att bedöma de mest "smärtsamma" parametrarna kring pendlande i olika städer.

måndag 26 september 2011

Kinas första huvudstad


Vilken var Kinas första huvudstad?
...är ju något vi alla dagligen frågar oss.

Jag har nyss skrivit att Kina som nation tillkom för drygt 4 000 år sedan i form av Xia-dynastin 夏朝. Under de 470 år Xia-epoken varade påstås Yangcheng 阳城 (i dag Dengfeng 登封) vara den första huvudstaden, vilket skulle göra Yangcheng till Kinas första huvudstad.
Men - på grund av avsaknad av skriftspråk från den tiden är det dock ganska oklart vilken roll Yangcheng egentligen hade, och om Xia hade någon egentlig utpekad huvudstad.

Efter Xia föjer Shang-dynastin 商朝 som varar i 554 år mellan år 1 600 och 1 046 f.Kr. Även i inledningen an Shang-dynastin är inte bruket av huvudstad helt solklart och först i mitten av Shang-dynastin, kring år 1 300 f.Kr. vet man med säkerhet att riket hade en stabil huvudstad.
Nämligen: Yin 殷 - som alltså är Kinas första säkerställda huvudstad. I bland kallas även Shang-dynastin för just 殷代 Yin-dynastin. Yin är i dag staden Anyang 安阳.

Vid denna tiden är vi fortfarande kvar i bronsåldern, och vid sidan om ett fortsatt utvecklat hantverk i brons, jade och porslin är det riktigt stora kulturella framsteget att det Kinesiska skriftspråket på allvar skapades, och nu är vi ca 3 500 år före vår tid. En stor del av all "Orakelben" man hittat härrör från just denna epok.

Det är Henan-provinsen 河南 vid gula floden 黄河 som är den Kinesiska civilisationens "vagga". Här ligger Kinas första huvudstad som är Yin 殷 (år 1 300 f.Kr.) om man vill vara på den säkra sidan, eller Yangcheng 阳城 (år 2 070 f.Kr.) om man har lite lägre beviskrav.

Shang-rikets utbredning med dess huvudstad Yin. Det förekommer spridda bud på landets gränser, så jag har jämkat ihop några olika teorier. Desto rödare, desto fler källor sammanfaller.

Några Orakelben från Shang-dynastin som finns att beskåda på National Museum of China i Beijing. Detta är ursprunget till den Kinesiska skriften.

söndag 25 september 2011

88 hus och 9 portar


Visst låter det väldigt Kinesiskt?

Jag menar 88 st hus och 9 st portar låter minst sagt som att byggnadsgeometrin är vald med Kinesisk siffervidskepelse i åtanke - men så är högst sannolikt inte fallet för Ismantorps Borg.

Av alla historiska sevärdheter på 厄兰岛 (èlándǎo) så är nog Ismantorps Borg både den märkligaste och mest underskattade attraktionen. För att vara minst 1 700 år gammal så är borgen förvånande välbevarad, även om det bara är husgrunderna och en rasat ringmur kvar idag.

Det som är så märkligt med Ismantorps Borg är att ingen har kunnat hitta något rimligt användningsområde. En av konstigheterna är de 9 portarna. Ur ett militärt försvarsperspektiv är det idiotiskt med så många portar, och portarna sitter även så tätt att de inte är motiverat med avseende på logistik.

Ett ytterligare märkligt fenomen är att det har hittats ytterst få kulturella rester i borgen. Även om den blivit plundrad brukar det alltid finnas t ex benbitar och andra "tecken på liv" i denna typ av fornlämningar. En teori är att borgen bara användes för rituella ceremonier, men "gatorna" mellan de 88 husen inne i borgen är mycket trånga så det måsta varit klaustrofobisk känsla att gå omkring där, vilket inte riktigt matchar ceremoni-teorin heller.

厄兰岛 är för många turister huvudsakligen känd för för sol, bad och sommar, men det finns otroligt mycket historiska fornlämningar att titta på om man vill vara kulturell. Det finns minst 8 stycken fornborgar i stil med Ismantorp i varierande kvalité och utöver det en vansinnig massa gravfält och annat historiskt.

Not. 厄兰岛 är det Kinesiska namnet för Öland.

Minst 1 700 år gamla Ismatorps Borg på Öland. Forskarna har inte hittat någon trovärdig förklaring på vad den använts till.

Jag vid stenkorset på Kapelludden. I bakgrunden syns resterna av kapellet från 1 200-talet.

Cindy framför Borgholms Slott som färdigställdes år 1 281.

onsdag 21 september 2011

Beijings historia


Där Beijing idag ligger har det levt "människor" vansinnigt länge. Strax sydväst om Beijing vid Zhoukoudian 周口店 finns grottor där den så kallade "Peking Mannen" levde för över 700 000 år sedan. Detta var alltså en halv million år innan dagens människa Homo Sapiens skapades. I centrala Beijing (under självaste Wangfujing) har man även hittat riktigt mycket stenåldersverktyg som är ca 25 000 år gamla.

För mer än 3 000 år sedan när Kina går in i Zhou-dynastin år 1045 f.Kr. grundades staden Ji 蓟城, och det är här ursprunget till Beijing föds. Ji var huvudstad för stadsstaten Ji 蓟国 och ungefär år 770 f.Kr. blev Ji huvudstad för riket Yan 燕国. Staden kallades då även Yanjing 燕京 som vi i dag känner igen som namnet på Beijings populäraste öl. Efter år 222 f.Kr. då Yan erövrats av Qin följde en lång period då staden agerar som "provins huvudstad" i många olika former

Under Liao-dynastin 辽朝 år 938 blev staden provinshuvudstad för södra Liao och fick då namnet "Södra huvudstaden" Nanjing 南京 som INTE är att förväxla med dagens Nanjing som är en helt annan stad.
Efter att Jin-dynastin 金朝 erövrat staden år 1125 byggdes den ut till ungefär dubbla stoleken. Delar av sydvästra stadsmuren från denna tid finns fortfarande i dag synlig. Staden blev år 1153 huvudstad för Jin-dynastin och byter namn till Zhongdu 中都. Beijing kan nu på allvar ta platsen som en av "Kinas fyra stora antika huvudstäder".

År 1215 erövrade Genghis Khan staden och år 1271 etablerar Kublai Khan den stora Yuan-dynastin 大元帝国 med huvudstad i Beijing som nu fick namnet namnet Dadu 大都. (Det var vi denna tiden som Marco Polo var i Beijing). Dadu byggdes om från grunden och när den var färdig år 1285 så är centrumet flyttat till dagens position och har i stora drag det utseende som Beijing har idag med det rutmönstrade vägnätet av Hutonger. Staden fick en riktigt fet stadsmur och precis mitt i staden byggdes Trumtornet.

Yuan-dynastin tog slut år 1368 och följdes av den mäktiga Ming-dynastin 大明. Inledningsvis var (dagens) Nanjing huvudstad och Dadu fick namnet Beiping 北平, men efter att Yong Le tog makten 1402 fick staden dagens namn, Beijing 北京, och en kraftig ombyggnation inleddes. Stadscentrum flyttades en aning söderut, och stadsmurarna följde efter. När Förbjudna staden var färdigbyggd år 1421 så blev Beijing huvudstad igen. Man fortsatte att bygga tunga monumenten som t ex Himmelens tempel. Vid denna tiden var Beijing världens största stad.

Efter Ming följde år 1644 Qing-dynastin 清朝 och på 1700-talet kompletterades staden med bland annat nya- och gamla Sommarpalatset.
Under kulturrevolutionen på 1960-talet revs ringmuren, och dagens 2:a ringväg går nära på exakt där muren tidigare fanns.

Staden Ji (lila färg) hade sin layout i över 2 000 år innan staden expanderades år 1125 under Jin-dynastin (cyan färg). Mongolerna byggde om staden helt efter 1270 (grön färg) med Trumtornet precis i centrum. 1421 byggs staden om igen av Ming-dynastin och delar av östra och västra stadsmuren behålls, men staden flyttades söder ut.

måndag 19 september 2011

Krutet


En av "Four Great Inventions of ancient China" 四大发明 är Krutet 火药 (huǒyào).
Jag har även skrivit om Kompassen, Boktryckarkonsten och Papperstillverkning.

Som med många uppfinningar så finns det inget tydligt år när Kineserna skulle ha uppfunnit Krutet. Det finns uppgifter om Krut-liknande blandningar från 300-talet, men på 800-talet vet man med acceptabel säkerhet att Krutet var uppfunnet. Under 900-talet användes Krut praktiskt i krigföring, och under 1 000-talet var tekniken rikligt förädlad i form av kanoner, minor och granater.

År 1 044 "publicerades" boken 武经总要 som var en sammanställning av de viktiga militära teknikerna, och detta är den äldsta publikation där receptet på Krut finns dokumenterat i detaljerad form. Jag gav mig på det för mig övermäktiga projektet att översätta receptet, men jag lyckades i alla fall identifiera några av ingredienserna - Svavel, Salpeter, Kåda och Olja. Se nedan för detaljer.

Uppfinningen av Krutet ska inte förväxlas med Dynamiten som Alfred Nobel patenterade tusen år senare (1 867).

Utdrag från boken 武经总要 från år 1044 om är den äldsta skriften där receptet på Krutet finns dokumenterat. Ett urval av ingredienser som ingår:
硫黄十四两 = Svavel 700g
松脂一十四两 = Kåda 700g
清油一分 = Vegetabilisk olja 0,3g
焰硝二斤半 = Salpeter 1 250g
Tips för Kemisten att prova hemma: Översätt resten av texten och följ instruktionen noga.

söndag 18 september 2011

Vattennivån i skogen


Vi var ute och promenerade i skogen i Kalmars utkant när Cindy (Kines) plötsligt frågade:

"Varför har de markerat en vattennivå på trädet?"

Jag tittade på trädet och mycket riktigt står det på Kinesiska: “水”, vilket betyder "vatten", och sedan en tydlig nivålinje under.

Nu är ju naturligtvis Cindy's ögon, och i viss mån även mina, inställda på att läsa Kinesiska, och ser man trädet med Kinesiska ögon så är det definitivt en vattennivå som är markerad.

Den mycket enkla förklaringen till det lite roliga sammanträffandet är att det är symbolen för "Naturreservat" som råkar vara väldigt likt det Kinesiska skrivtecknet för "Vatten".

Här är det (på ett träd i Sverige) väldigt tydligt markerat en vattennivå "水“ på Kinesiska....

...men det var "bara" symbolen för "Naturreservat"

fredag 16 september 2011

Kinas födelse


För drygt 4 000 år sedan har Bronsåldern precis startat i Kina och kungariket Xia 夏 växer fram längs Gula Floden 黄河 (Húanghé). Detta är starten för Xia-dynastin 夏朝 (Xià Cháo), och enligt många (och mig) är det nu som riket Kina föds. Innan Xia så var det lite oklart hur områdets befolkning var organiserade, men från och med Xia går det att följa en (om än brokig) kontinuerlig kedja av regenter fram till nutid, så jag tycker man med gott samvete kan säga att riket Kina är drygt 4 000 år gammal.

Xia-dynastin grundades av "Yu den store" 大禹, vilket gör honom därmed till Kinas förste Kung - Inte att förväxla med Kinas förste Kejsare som kom 1 800 år senare.

Xia-dynastin varade i nästan 500 år från ca 2070 f.Kr. till 1600 f.Kr och är i mångt och mycket samma sak som Erlitou kulturen 二里头文化.
Under denna period gjordes stora kulturella framsteg inom t ex Bronstillverkning ock Keramik. Ett annat viktigt framsteg som gjordes för jordbruket var att man lärde sig "kontrollera floderna" vilket i praktiken innebar att man t ex grävde bevattningsdiken och även tillverkade kanaler och fördämningar. Kung Yu fick en stor del av denna äran, och det finns ett Kinesiskt uttryck, 大禹治水, som betyder "Yu den store kontrollerar vattnet"

Under denna tiden var skriftspråket ännu i sin linda vilket har begränsat vår kunskap om Xia-dynastin jämfört med kommande dynastier.

Det råder delade meningar om Xia-rikets geografiska utbredning som jag försökt jämka ihop (markerat i rött ovan). Desto rödare på kartan, desto fler källor är överens om arean.
Även Kinas fyra antika huvudstäder är markerade, men ingen av dem fanns vid tiden för Xia-riket.

torsdag 15 september 2011

Cindy i Kalmar


I början av 2010 lärde jag känna damen 隋鑫 (Suí Xīn) med det engelska namnet "Cindy".
Vi blev goda vänner och hon var Restaurangchef för min numera sålda bar MiMiShan 米米山. I dag är hon bland annat Inköpschef för mitt bolag RUILONG International 瑞龙国际贸易公司 och även ekonom på den privata språkskolan (EasYou) där jag pluggat Kinesiska i två år.

Under tiden vi jobbade tillsammans på MiMiShan kom vi närmare och närmare varandra och blev till slut ett par.

När jag i våras återvände från Kina var det tänkt att Cindy skulle komma efter och tillbringa sommaren i Sverige. Nu blev det Visum-strul, huvudsakligen beroende på min okunskap om de Svenska immigrationsreglerna. Det drog ut på tiden och först nu i veckan fick hon äntligen Schengen-visum som ger tillträde till i ungefär hela Europa. Jag kan nämna att visumansökan med bilagor inkluderade 24(!) papper. Man kanske kan tycka att det är omständigt för oss att få Visum till Kina, men det är försumbart jämfört med den omvända vägen (även om detta fallet blev krångligare än det borde).

I dag hämtade jag henne i Köpenhamn och hon är nu efter mycket frustrerande stök på plats i Kalmar och njuter av den klara luften och blå himlen man sällan hittar i Kinas storstäder.

Cindy vid Kalmars stolthet i form av Kalmar slott, som jag faktiskt hittat avbildat på flera restauranger i Kina.

Cindy uppe på MoonHill 月亮山 i Yangshuo 阳朔. Lite dimmigt men fruktansvärt vacker utsikt.

tisdag 13 september 2011

Hela världens historia


Jag är som synes mitt upp i projektet att i olika inlägg beskriva Kinas Historia ur olika aspekter. Kina är idag den äldsta fortfarande levande kulturen, och är med olika definitioner mellan 3 000 och 5 000 år gammal.
För att få lite perspektiv på hur länge 5 000 år "i det stora hela" så ska jag här sätta in det i ett större sammanhang.

❏ Om man ritar en tidslinje som har med hela världens historia, dvs från "Big Bang" till nutid så blir tiden från att Dinosaurierna kom till jorden bara en tunn strimma på tidsskalan närmast nutid. (översta tidslinjen i bilden nedan)

❏ Om man i stället ritar tidslinjen från Dinosauriernas entre på jorden så blir tiden från när Apans och Människans utveckling separerades den smala sektionen närmast nutid, och det finns fortfarande ingen möjlighet att se den Kinesiska historien med denna skalan. (andra tidslinjen nedan)

❏ Ritar man en tidslinje som startar där Människan avviker från Apan, så blir det tiden från skapandet av Homo Sapiens (dagens människa) som representerar den tunna strimman närmast nutid, och fortfarande inget spår av Kina. (tredje tidslinjen nedan)

❏ Slutligen så ritar vi en tidslinje från tiden när Homo Sapiens bildades, och då kan man faktiskt ana de 5 000 åren av Kinesisk kultur som en "kort" tidsepok närmas nutid. (nedersta tidslinjen)
Jag kommer i fortsättningen i bloggen att hålla mig inom denna korta tidsperiod som detta röda fältet representerar.

Om vi symboliskt tänker oss att den tiden Jorden har funnits motsvarar ett dygn och skapades kl 00:00 då sker följande:
kl 05:30 skapas det första Livet (bakterier)
kl 22:47 skapas Dinosaurierna (och dör ut igen kl 23:39)
kl 23:43 skapas Aporna
➥kl 23:59:56 skapas Homo Sapiens (dagens människa)
när det bara är 0,1 sekund kvar på dygnet skapas den Kinesiska kulturen
(jag hoppas jag har räknat rätt)


Översta tidslinjen: Från "Big Bang", dvs 13 700 000 000 år f.Kr.
Andra tidslinjen: Från Dinasauriernas tid, dvs 230 000 000 år f.Kr.
Tredje tidslinjen: Från Mänskligheten avvek från Apan, dvs 5 000 000 år f.Kr.
Fjärde tidslinjen: Från att Homo Sapiens bildas, dvs 200 000 år f.Kr.
I slutet av den fjärde tidslinjen kan man ana den Kinesiska kulturens utveckling
(klicka för större)

söndag 11 september 2011

Beijing's Murar och Portar


Har man åkt tunnelbana i centrala Beijing så konstaterar man att många stationer, framförallt på linje 2, har namn som slutar på "men". Ex XIZHIMEN och CHAOYANGMEN. Detta "men" är det kinesiska ordet för port: 门 (mén).
Dessa stationsnamn kommer från alla portarna från Beijing's stadsmur som byggdes under 1400 och 1500-talet. (stadsmuren såg lite annorlunda ut 100 år tidigare)

Stadsmurarna delade in Beijing i fyra olika "städer"
Yttre staden
Inre staden
Kejserliga staden

I inledningsskedet av Kulturrevolutionen revs i stort sett hela ringmuren för att ge plats för vägar. I dag går 2:a ringvägen nära på exakt där stadsmuren stod fram till slutet av 60-talet. Man kan på flera ställen längs 2:a ringvägen fortfarande se den vattenfyllda vallgraven som låg precis utanför muren.

Det går att förstå det logistiskt fördelaktiga att ersätta muren med vägar, men jag ser det som en stor kulturförstörelse. Beijing's stadsmur var större (högre/bredare/längre) än den kända ringmuren kring Xi'an, och där kan man se hur mycket positivt en ringmur kan göra för den kulturhistoriska miljön i en stad. Dock är portarna fruktansvärda flaskhalsar ur ett trafikperspektiv, så det är tänkbart att det inte hade fungerat så bra i en stad av Beijing's storlek där det trots extremt många filer på vägarna ändå är stora trafikproblem.

Lite här och där längs de forna stadsmurarna finns det fortfarande mer eller mindre välbevarade delar kvar av portarna även om muren är i stort sett borta. Bortsett från Tiananmen så är det kanske Deshengmen i norra intre stadsmuren som är bäst bevarad.

Schematisk karta som visar Beijings forna murar och portar och indelningen i "de fyra städerna" som den såg ut under Ming- och Qing-dynastin. Dagens 2:a ringväg följer nära på exakt de yttersta av dessa murarna. Många av namnen på dessa portar finns idag att hitta i namn på tunnelbanestationer och stadsdelar.
(klicka för större)

Deshengmen 德胜门 som är en av de bäst bevarade portarna från Beijing's stadsmur.

lördag 10 september 2011

Bairuilong AB


Nu i veckan har jag startat ett nytt bolag: Bairuilong AB
Namnet kan upplevas lite märkligt, men det är faktiskt mitt Kinesiska namn, och jag äger redan domänen bairuilong.se.

Jag driver sedan tidigare bolaget RUILONG International 瑞龙国际贸易公司, och hittills har arbetet där till mycket stor del gällt att sälja exotiska Kinesiska produkter i Sverige. Nu har jag beslutat att omprioritera min huvudfokus, och jag ska nu lägga betydligt mer krut på Konsultation.

För att göra en tydligare gräns mellan min Konsultationsverksamhet och Produktförsäljningen har jag startat det nya aktiebolaget. Min plan är att huvudsakligen sälja konsulttjänster inom följande områden:

❏ Projektledning i olika former är min gamla "specialité" och då huvudsakligen Teknisk Projektledning. Jag kan hjälpa företag med både stora och små projekt i Svensk eller Internationell miljö. Naturligtvis är det optimalt för mig med projekt i Kinesisk miljö.

Verksamhetsprocesser är något som ständigt behöver förbättras, och jag kan hjälpa företag med både att skriva helt nya rutiner och förbättra / optimera befintliga system.

Affärsrelationer mellan Svenska och Kinesiska bolag är en mycket intressant och svårt område där jag kan hjälpa företag inom olika skeden i ett projekt eller en affärsuppgörelse.

Jag kommer högst sannolikt vara ganska sparsam i bloggen med att rapportera om vilka projekt jag jobbar med då det nästan alltid är stora sekretesskrav inblandat i det mesta man gör inom den tekniska industrin.

Jag kommer att fortsatta med bloggandet med okänd frekvens, och som ni kanske noterat är jag inne i en fas där jag försöker att i lättsmält form beskriva diverse historiska Kinesiska skeden. Vi får se vad det blir för inriktning i framtiden...

Detta blir kanske (troligen) logotypen för mitt nya bolag.

torsdag 8 september 2011

Sidenvägen


Sidenvägen 丝绸之路 (sīchóuzhīlù) är enkelt uttryckt handelsvägen från Europa till Kina, och den började brukas av handelsresande för drygt 2 000 år sedan. I mer än 1 000 år användes vägen inte bara för att handla med Siden, utan även för en rad andra produkter. Att kalla vägen för just "Sidenvägen" är dock ett tämligen nytt påfund.

Vid en snabb tanke kan man tro att det måste finnas många vägar dit, men berg och öken gör att det faktiskt inte finns så många alternativa vägar. Grovt beskrivet går Sidenvägen från Damaskus i Syrien till den antika Kinesiska huvudstaden Xi'an. Det är en resa på ca 700 mil, och på den tiden vägen användes kunde det ta flera år att nå målet.

När man reser på Sidenvägen från Europa och kommer in i det som idag är Kina över bergen så springer man rakt på den stora Takla Makan-öknen. Denna sandöken är helt inklämd mellan bergen, så de realistiska alternativen är att följa norra eller södra kanten av öknen och gå runt den. Brukligt var att man följde norra kanten på sommaren, och den södra på vintern.

När man passerat öknen fortsätter man innanför den Kinesiska Muren, och då måste man passera Jade Gate 玉门关 (Yùmén Guān) eller Yangguan 阳关 (Yángguān). Dessa finns fortfarande kvar nära Dunhuang och kallas ibland för Kinas västra portar.

När Marco Polo på 1200-talet reste Sidenvägen till Kina så hade vägen nästan förlorat sin funktion eftersom Kompassen nu var uppfunnen och vi hade lärt oss att ta den snabbare sjö-vägen till Kina, och det finns även sjö-rutter som senare kallades "Sidenvägen"


Schematisk karta över den klassiska sträckningen av Sidenvägen.
Klicka för större


Den norra av Kinas båda västra portar, "Jade Gate", Yumen Guan, 玉门关, som de som reste Sidenvägen passerade på väg in i Kina.

tisdag 6 september 2011

Qin Shi Huang - Den förste Kejsaren


Jag skrev nyss om Kinas sista Kejsare, men vem var den första?

Under slutet av den Krigiska Perioden (475 - 221 f.Kr) där sju krigsmakter kämpade om "den totala makten" var Ying Zheng 嬴政 kung i riket Qin 秦. Ying Zheng vann till slut kriget, och skapade Kejsardömet Kina, och blev år 221 f.Kr. Kinas första Kejsare, och är därefter känd under namnet Qin Shi Huang 秦始皇. Qin-dynastin 秦朝 var skapad.

Qin Shi Huang var mycket framgångsrik och riket Qin växte och blev mycket rikt. För den stora massan är Qin Shi Huang huvudsakligen känd för att det var han som på allvar drog igång bygget av Den Kinesiska Muren, men kanske mest för sin extremt spektakulära grav 秦始皇陵 (Qín Shǐhuánglíng):
Utanför Xi'an finns ett stort pyramidliknande berg där, och djupt därunder ligger hans väl förseglade grav. Myterna kring denna grav är minst sagt extrema, och det finns många som tror att världshistoriens största antika skatt finns i denna grav.

Det påstås att i en stor sal finns Qin-riket avbildat där vattnet består av kvicksilver och himlens stjärnor av ädelstenar. Graven påstås också vara "bevakad" i värsta "Indiana Jones"-stil med fällor som ska sätta stopp för all framtida plundring. En minst sagt intressant sak är att jorden i "berget" som täcker graven uppvisar en kraftigt förhöjd halt av kvicksilver, vilket stödjer teorin om att det finns en stor koncentration kvicksilver under berget - så sagan kanske är sann.

En del i grav-arrangemanget är den kända Terrakottaarmen 兵马俑 som bevakar kejsaren på östra sidan. Om man kan placera en arme likt denna två kilometer från sin grav så kan man ju fantisera om hur graven ser ut invändigt.

Qin Shi Huang dog 49 år gammal år 210 f.Kr. och det är inte säkerställt hur han dog, men en lite rolig teori är att han faktiskt dog av kvicksilver-förgiftning efter att ha ätit kvicksilver i hopp om att få ett evigt liv.


Flygfoto över det konstgjorda berg som täcker Qin Shi Huang's grav. I dag är pyramiden ca 400 x 400 meter, men den tros ha varit betydligt större för 2 000 år sedan. Möjligen vilar världshistoriens sörsta antika skatt under denna pyramidformade berg.


En fantasibild över hur det kan se ut inne i Qin Shi Huang's gravkammare. Omgivet av extrema skatter är en avbild av Qin-riket med floder av flytande kvicksilver. Komplexiteten att öppna graven gör att vi kanske aldrig får veta sanningen.

Den berömda Terrakottaarmen som bevakar östra sidan av graven. Kan det möjligen finnas liknande ännu ej hittade arméer i de andra vädersträcken också?

Schematisk karta som i rött visar Qin-riket under Qin-dynastin, och i brunt hur riket såg ut under krigsåren innan Kejsardömet skapades.
Kartan visar även hur dåtidens delar av Den Kinesiska Muren först byggdes efter det ursprungliga Qin-rikets norra kant och sedan fortsatte att byggas enligt de nya gränserna efter sammanslagningen.

måndag 5 september 2011

中国尊 - "Kinesiska Statyn"


Om en vecka tas "första spadtaget" till Beijing's nya superskyskrapa som planeras bli över 500 hundra meter hög, och troligen 108 våningar över mark. Än så länge är uppgifterna ganska knapphändiga så något datum för invigning och exakt höjd kan jag tyvärr inte meddela.

Namnet på byggnaden är 中国尊, vilket jag översätter till "Kinesiska Statyn", men skulle också kunna betyda ungefär "Ärofulla Kina", eller något liknande. Det är svårt att översätta denna typ av fraser, så jag är tacksam om någon har en bättre översättning.

Arkitekturen ska i många avseenden avspegla den Kinesiska kulturen och byggnaden har konstrueras efter viktiga kulturella element. Geometriskt är inspirationen hämtad från bambu, och detta på ett lite annat vis än t ex Taipei 101 som också har påtaglig bambu-insprration.
Byggnaden kommer att växa upp precis söder om det spektakulära CCTV-högkvarteret vilket är mitt i CBD-området vid östra 3:e ringvägen.

Eftersom de tre monsterprojekten i Shenzhen, Guangzhou och Tianjin är "On hold" så är det tänkbart att Beijing kommer att ha Kinas näst högsta skyskrapa när "Kinesiska Statyn" står färdig, och då efter 632 meter höga Shanghai Tower som planeras stå klar 2014.

Datorgenererade bilder av 中国尊. Bygget av 500 meter höga "Kinesiska Statyn" påbörjas nästa vecka i CBD-området i östra Beijing.

lördag 3 september 2011

Pu Yi - Den siste Kejsaren


För faktiskt bara 44 år sedan dog den sista mannen som innehaft den tämligen tunga titeln Kinas Kejsare - nämligen Pu Yi 溥仪 . Jag tror stora delar av västvärlden lärde känna honom genom den mycket sevärda filmen The Last Emperor som 1988 vann 9 Oscar.

Pu Yi föddes 1906, och blev redan som 2-åring (1908) Qing-dynasin's 清朝 sista Kejsare. Dock blev det inget långvarigt maktutövande (hans pappa regerade i praktiken) för redan 4 år senare (1912) var den långa epoken av Kejsardöme slut för Kina och "Landsfadern" Sun Zhongshan 孙中山 tog över rodret som President över nyskapade Republiken Kina 民国 och landet gick in i en mycket tumultartad tid av revolutioner och krig.

Pu Yi fick stanna kvar i Den Förbjudna Staden och leva som någon form av isolerad fantom-Kejsare fram tills han blev utslängd 1924.

Därefter gick hans redan extrema liv vidare genom många märkliga perioder. Först bodde han under Japanskt beskydd i Tianjin 天津, och senare under Japans ockupation blev han Kejsare över Manchukuo 满洲国, och efter krigsslutet blev han tillfångatagen av Ryssarna. 1949 blev han dock återförd till Kina men hamnade då i fängelse som krigsförbrukare på grund av hans samröre med Japan.
Först 1959 frigavs han och kunde återvända till Beijing igen och levde där något som kan liknas vid ett liv som en "normal" människa, och avslutade faktiskt sin karriär som trädgårdsmästare. När Kulturrevolutionen startade 1966 levde han farligt på grund av sin Kejserliga historia, men klarade sig, men han avled sedan året efter i cancer 1967.

Efter sin död kremerades och begravdes Pu Yi i Beijing, men 1995 flyttades hans aska till de andra Qing-kejsarnas gravar i Western Qing Tombs 清西陵 sydväst om Beijing vars gravar är betydligt mindre omtalade än de mycket kända Ming-gravarna 明十三陵 som ligger norr om Beijing. Jag har själv aldrig besökt Qing-gravarna, men har dem på min långa lista på sevärdheter kring Beijing jag ännu inte hunnit med att se.

Jag tycker på något sätt att det är en fascinerande känsla att för bara några årtionden tillbaka så levde en man som faktiskt regerat som "riktig" kejsare i Den Förbjudna Staden. En intervju med honom skulle kunnat bli ett intressant blogginlägg.

Den sista kejsaren ,末代皇帝, Pu Yi

Här i "Western Qing Tombs" vilar askan efter Pu Yi jämte de andra kejsarna från Qing-dynastin som dock har betydligt maffigare gravar.

fredag 2 september 2011

40 år - Firat på Kinesiska


Under denna blogg's livstid har jag hunnit fylla både 38 och 39 år, och det betyder 40 nästa gång, vilket var igår.

Var det gäller mig själv är jag ingen förespråkare av stora födelsedags-jippon, men eftersom jag nu fyller "halvvägs" så ordnade jag en i alla fall aningen större tillställning än vanligt. Jag firade med en middag med de allra närmaste. Originellt eller tråkigt, men det blev Kinesisk mat på den restaurang som sannolikt serverar bäst Kina-mat i Sverige, nämligen Restaurang Larmgatan 10. (OBS - kräver förbeställning och större sällskap)

Om jag nu tidsmässigt är "halvvägs" eller inte är ju naturligtvis omöjligt att veta, men åren upplevs definitivt gå fortare och fortare när man blir äldre, så var det gäller upplevd livslängd så är det nog dessvärre så att jag högst troligt är mer än halvvägs.

Jag kan i sammanhanget nämna en "klassiker" var det gäller åldrar på personer i Kina. Dagen innan min födelsedag så kan jag med Kinesisk åldersräkning faktiskt vara både 39, 40 och 41 år gammal beroende på hur man räknar.

Min 40-års-middag på Restaurang Larmgatan 10 med Kinesisk mat från både Beijing, Hongkong, Sichuan och Shanghai.

"Pekinganka" serverad i Kalmar. Lika gott som det ser ut.