söndag 12 januari 2014

När historien var nära att ta en annan riktning


Kejsardömet Kina grundades år 221 f.Kr. efter att riket Qin erövrat samtliga konkurrerande länder under de Stridande Staternas period i slutet av Zhoudynastin. Dock var historien snubblande nära att ta en helt annan vändning, vilket skulle gett dramatiska konsekvenser på historien...

Av de sju rikena som i slutet av de Stridande Staternas period kämpade om makten, så hade starka Qin år 228 f.Kr erövrat Han, Wei och Zhao. Nästa rike på tur var Yan (med Ji, dvs dagens Beijing som huvudstad).


Yan's kronprins Dan 燕丹子 (som satt fången hos Qin, men rymde 232 f.Kr.) försökte rädda situationen och skickade år 227 f.Kr. sin chefsambassadör tillsammans med sin vasall Jing Ke 荊軻 på besök till Qin med det officiella uppdraget att förhandla fram en diplomatisk lösning på kriget. Med sig hade de två gåvor: Huvudet från en general som hoppat av från Qin till Yan och en karta över delar av dagens Hebei


Inuti den hoprullade kartan låg även en gömd kniv, och tanken var att när ambassadören visade generalens avhuggna huvud för Qin's kung (som då förhoppningsvis skulle bli lite distraherad) så skulle Jing Ke rulla fram kniven och mörda kungen.


Det exakta förloppet när de väl träffade kungen är lite oklart, men de lyckades aldrig mörda Qin's kung och de blev i stället själva avrättade, och Qin anföll och besegrade senare Yan...och Chu...och Qi...och skapade kejsardömet Kina. Skapade "天下".


Historien kan låta lite som en saga, men "sagan" finns nertecknad i flera av varandra oberoende skrifter, så det är ganska troligt att det kan vara sanning bakom. Variationer finns dock, vilket jag tycker stärker sanningshalten. T ex i den mest kända boken om händelsen: Yandanzi 燕丹子 "Prince Dan of Yan" beskrivs att Jing Ke lyckades hugga örat av kungen innan han själv blev dödad, men den detaljen saknas i de övriga versionerna.


Den färgstarka spelfilmen Hero 英雄 från 2002 är sannolikt inspirerad av Jing Ke's mordförsök, men utspelar sig några år innan, när det fortfarande var sju riken.Bild från filmatisering (av LionTelevision) av mordförsöket på Qin's kung föreställande kniven som Jing Ke just rullat fram ur sin karta och nu ska använda för att försöka mörda kungen, vilket dramatiskt skulle förändrat Kinas historia om han lyckats.


Karta som visar Kina under de stridande staternas period vid tiden för Jing Ke's mordförsök på Qin's kung när staterna Han, Wei och Zhao redan var erövrade av Qin och Yan står på tur.

lördag 4 januari 2014

Krister i Beijing goes Wikipedia


Jag reflekterar allt för ofta över att inom vissa områden är den tillgängliga informationen på vårt svenska Wikipedia väldigt svag. Vad det gäller t ex kinesisk historia kan det bitvis vara helt bedrövligt dåligt om man går utanför det som ryms inom populärhistorian. Engelska Wikipedia är naturligtvis bättre, men fortfarande "big room for improvement".

För att i alla fall göra något åt situationen har jag själv roat mig med att börja konvertera mitt eget material in i Wikipedia. Huvudsakligen till den svenska versionen, men jag har även börjat komplettera den engelska. Det är mycket tidsödande att skriva på Wikipedia eftersom varje påstående hela tiden måste backas upp med referenser och det finns en hel del regelverk kring hur man får skriva.


Följande inlägg här på bloggen finns nu kompletta som Wikipediaartiklar:

Wikipedia: Suidynastin
Wikipedia: Luoyangs historia
Wikipedia: Kejsarkanalen

Med Kina-anknytning, men som inte har något ursprung här i bloggen, har jag även skrivit:
Wikipedia: Yan (Zhoudynastin)

Jag är även inne och kompletterar här och där i redan befintliga artiklar.
I den mån någon är intresserad av att följa vad jag gör på Wikipedia så loggar jag mina aktiviteter på min profilsida:
Wikipedia: Användare:KristerBlomberg

Notera att Wikipedia är ett levande forum där artiklar ständigt utvecklas, så det är mycket troligt att ovanstående sidor kommer att byggas om i framtiden av någon annan än mig.

Visserligen ingen koppling till denna blogg, men för den som är intresserad av antik arkitektur kan jag även nämn att jag just skrivit:
Wikipedia: Parthenons geometri


Skärmdump från min artikel Luoyangs historia på Wikipedia som den såg ut 2014-01-14.

fredag 3 januari 2014

Sui enar Kina


Efter 426 år av den "gyllene" Han-dynastin så splittras Kina år 220 i flera mindre riken. Under de kommande 370 åren så förändras gränserna ständigt och riken kommer och går.
År 579 befinner vi oss i slutet av Southern and Northern Dynasties, 南北朝 och Kina består av fyra riken:
❏ Northern Zhou Dynasty, 北周朝
❏ Western Liang, 西梁
❏ Chen Dynasty, 陈朝
I det tämligen framgångsrika Northen Zhou har precis 6-åriga(!) Kejsare Jing 周靜帝 tillträtt tronen. Ämbetsmannen Yang Jian styr i praktiken riket och år 581 tar han makten och avlivar barnkejsaren. Yang Jian startar Sui-dynastin 隋朝, och ger sig själv namnet Kejsare Wen 隋文帝.
År 587 erövrar Kejsare Wen riket Western Liang och år 589 har han erövrat det stora Chen-riket i söder, och nu är Kina enat igen under Sui-dynastin. Dock blev Sui-dynastin mycket kort; bara 37 år.

Även om Sui-dynastin var kort så uträttades mycket som fick betydelse för många efterföljande dynastier:
Kejsarkanalen 大运河 byggdes som fortfarande är världens längsta kanal.
❏ Den Kinesiska Muren utökades.
❏ Lagboken Kaihuang Code 开皇律 sammanställdes, och användes sedan av alla Kina's efterföljare dynastier (och även av många andra länder i Ostasien, t ex Vietnam, Japan och Korea.)
Xian (Changan) byggdes ny från grunden strax söder om dess tidigare centrum och blev världens största stad.
Luoyang byggdes ny från grunden (baserat på nya Xian's layout)
❏ Buddhism blev brett etablerad i landet.

Kejsare Wen dog år 604; sannolikt mördad av sin andra son Yang Guang som tog kejsartronen och namnet Kejsare Yang 隋煬帝. Kejsare Yang var en riktig tyrann vilket skapade uppror bland befolkningen och han körde även dynastins ekonomi i botten med sina kostsamma byggprojekt, men även flera krig mot Korea (Goguryeo, 高句丽).
År 617 var det uppror i stora delar av riket och år 618 blev Kejsare Wen mördad i sitt palats i Yangzhou efter en kupp ledd av en av hans generaler och Sui-dynastin föll. (Hans grav lokaliserades precis nyligen i Yangzhou)

Sui-dynastin (581 till 618) har många likheter med Qin-dynasyn (221 till 206 f.Kr.):
❏ Båda enade Kina efter långvarig splittring och krig.
❏ Båda var mycket korta dynastier med bara två kejsare.
❏ Båda gjorde mycket stora byggnadsverk (Kejsarkanalen, Terrakottaarmén och Kinesiska Muren)
❏ Båda efterföljdes av mycket starka och långa dynastier. (Tang resp. Han)
❏ Båda skapade lagar, regler och standarder som blev framtida normgivare.


Karta som visar Sui-dynastins utbredning och när de inledande landerövringarna gjordes. Dock besegrades aldrig Goguryeo (grönmarkerat) trots flera dyrköpta försök.