måndag 26 september 2011

Kinas första huvudstad


Vilken var Kinas första huvudstad?
...är ju något vi alla dagligen frågar oss.

Jag har nyss skrivit att Kina som nation tillkom för drygt 4 000 år sedan i form av Xia-dynastin 夏朝. Under de 470 år Xia-epoken varade påstås Yangcheng 阳城 (i dag Dengfeng 登封) vara den första huvudstaden, vilket skulle göra Yangcheng till Kinas första huvudstad.
Men - på grund av avsaknad av skriftspråk från den tiden är det dock ganska oklart vilken roll Yangcheng egentligen hade, och om Xia hade någon egentlig utpekad huvudstad.

Efter Xia föjer Shang-dynastin 商朝 som varar i 554 år mellan år 1 600 och 1 046 f.Kr. Även i inledningen an Shang-dynastin är inte bruket av huvudstad helt solklart och först i mitten av Shang-dynastin, kring år 1 300 f.Kr. vet man med säkerhet att riket hade en stabil huvudstad.
Nämligen: Yin 殷 - som alltså är Kinas första säkerställda huvudstad. I bland kallas även Shang-dynastin för just 殷代 Yin-dynastin. Yin är i dag staden Anyang 安阳.

Vid denna tiden är vi fortfarande kvar i bronsåldern, och vid sidan om ett fortsatt utvecklat hantverk i brons, jade och porslin är det riktigt stora kulturella framsteget att det Kinesiska skriftspråket på allvar skapades, och nu är vi ca 3 500 år före vår tid. En stor del av all "Orakelben" man hittat härrör från just denna epok.

Det är Henan-provinsen 河南 vid gula floden 黄河 som är den Kinesiska civilisationens "vagga". Här ligger Kinas första huvudstad som är Yin 殷 (år 1 300 f.Kr.) om man vill vara på den säkra sidan, eller Yangcheng 阳城 (år 2 070 f.Kr.) om man har lite lägre beviskrav.

Shang-rikets utbredning med dess huvudstad Yin. Det förekommer spridda bud på landets gränser, så jag har jämkat ihop några olika teorier. Desto rödare, desto fler källor sammanfaller.

Några Orakelben från Shang-dynastin som finns att beskåda på National Museum of China i Beijing. Detta är ursprunget till den Kinesiska skriften.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar