lördag 3 september 2011

Pu Yi - Den siste Kejsaren


För faktiskt bara 44 år sedan dog den sista mannen som innehaft den tämligen tunga titeln Kinas Kejsare - nämligen Pu Yi 溥仪 . Jag tror stora delar av västvärlden lärde känna honom genom den mycket sevärda filmen The Last Emperor som 1988 vann 9 Oscar.

Pu Yi föddes 1906, och blev redan som 2-åring (1908) Qing-dynasin's 清朝 sista Kejsare. Dock blev det inget långvarigt maktutövande (hans pappa regerade i praktiken) för redan 4 år senare (1912) var den långa epoken av Kejsardöme slut för Kina och "Landsfadern" Sun Zhongshan 孙中山 tog över rodret som President över nyskapade Republiken Kina 民国 och landet gick in i en mycket tumultartad tid av revolutioner och krig.

Pu Yi fick stanna kvar i Den Förbjudna Staden och leva som någon form av isolerad fantom-Kejsare fram tills han blev utslängd 1924.

Därefter gick hans redan extrema liv vidare genom många märkliga perioder. Först bodde han under Japanskt beskydd i Tianjin 天津, och senare under Japans ockupation blev han Kejsare över Manchukuo 满洲国, och efter krigsslutet blev han tillfångatagen av Ryssarna. 1949 blev han dock återförd till Kina men hamnade då i fängelse som krigsförbrukare på grund av hans samröre med Japan.
Först 1959 frigavs han och kunde återvända till Beijing igen och levde där något som kan liknas vid ett liv som en "normal" människa, och avslutade faktiskt sin karriär som trädgårdsmästare. När Kulturrevolutionen startade 1966 levde han farligt på grund av sin Kejserliga historia, men klarade sig, men han avled sedan året efter i cancer 1967.

Efter sin död kremerades och begravdes Pu Yi i Beijing, men 1995 flyttades hans aska till de andra Qing-kejsarnas gravar i Western Qing Tombs 清西陵 sydväst om Beijing vars gravar är betydligt mindre omtalade än de mycket kända Ming-gravarna 明十三陵 som ligger norr om Beijing. Jag har själv aldrig besökt Qing-gravarna, men har dem på min långa lista på sevärdheter kring Beijing jag ännu inte hunnit med att se.

Jag tycker på något sätt att det är en fascinerande känsla att för bara några årtionden tillbaka så levde en man som faktiskt regerat som "riktig" kejsare i Den Förbjudna Staden. En intervju med honom skulle kunnat bli ett intressant blogginlägg.

Den sista kejsaren ,末代皇帝, Pu Yi

Här i "Western Qing Tombs" vilar askan efter Pu Yi jämte de andra kejsarna från Qing-dynastin som dock har betydligt maffigare gravar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar