fredag 16 september 2011

Kinas födelse


För drygt 4 000 år sedan har Bronsåldern precis startat i Kina och kungariket Xia 夏 växer fram längs Gula Floden 黄河 (Húanghé). Detta är starten för Xia-dynastin 夏朝 (Xià Cháo), och enligt många (och mig) är det nu som riket Kina föds. Innan Xia så var det lite oklart hur områdets befolkning var organiserade, men från och med Xia går det att följa en (om än brokig) kontinuerlig kedja av regenter fram till nutid, så jag tycker man med gott samvete kan säga att riket Kina är drygt 4 000 år gammal.

Xia-dynastin grundades av "Yu den store" 大禹, vilket gör honom därmed till Kinas förste Kung - Inte att förväxla med Kinas förste Kejsare som kom 1 800 år senare.

Xia-dynastin varade i nästan 500 år från ca 2070 f.Kr. till 1600 f.Kr och är i mångt och mycket samma sak som Erlitou kulturen 二里头文化.
Under denna period gjordes stora kulturella framsteg inom t ex Bronstillverkning ock Keramik. Ett annat viktigt framsteg som gjordes för jordbruket var att man lärde sig "kontrollera floderna" vilket i praktiken innebar att man t ex grävde bevattningsdiken och även tillverkade kanaler och fördämningar. Kung Yu fick en stor del av denna äran, och det finns ett Kinesiskt uttryck, 大禹治水, som betyder "Yu den store kontrollerar vattnet"

Under denna tiden var skriftspråket ännu i sin linda vilket har begränsat vår kunskap om Xia-dynastin jämfört med kommande dynastier.

Det råder delade meningar om Xia-rikets geografiska utbredning som jag försökt jämka ihop (markerat i rött ovan). Desto rödare på kartan, desto fler källor är överens om arean.
Även Kinas fyra antika huvudstäder är markerade, men ingen av dem fanns vid tiden för Xia-riket.

1 kommentar:

  1. Fascinerande att man gjorde såna kulturella framsteg så tidigt! Funderar över vad vi kan ha tänkas gjort i Sverige på den tiden...

    SvaraRadera