fredag 14 februari 2014

Vad vet vi om den Första Kejsarens Grav?


Utanför Xi'an finns graven till Kinas Första Kejsare, Qin Shi Huangdi, som dog dog år 210 f.Kr. Graven är definitivt mest känd på grund av Terrakottaarmén som vaktar dess östra sida, men denna armé är bara en av många detaljer i gravkomplexet.
Graven i sig, som visuellt bara är en jordpyramid, är inte speciellt känd för den stora massan, huvudsakligen på grund av att den aldrig har blivit utgrävd.
Men vad vet man om vad som finns inuti graven?

Egentligen inte så mycket, men det finns några textrader skrivna av historikern Sima Qian 司马迁 i boken Shiji 史记 ungefär 100 år efter kejsarens död.
Följande är vad Sima Qian skriver:

九月,葬始皇郦山。
始皇初即位,穿治郦山,及并天下,天下徒送诣七十余万人,穿三泉,下铜而致椁,宫观百官奇器珍怪徙臧满之。
令匠作机弩矢,有所穿近者辄射之。
以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理。
以人鱼膏为烛,度不灭者久之。

Detta är alltså en mer är 2 000 år gammal gammal kinesisk text som i allt väsentligt inte går att översätta med t ex Google Translate (prova gärna) utan en översättning kräver ingående manuellt arbete. Nedan följer en översättning gjord av mig och min flickvän Sui Xin 隋鑫:

I september begravdes den först kejsaren i Lishan (berget öster om Xi'an).
När den första kejsaren tillträdde så påbörjades byggnationen av hans grav i Lishan. 700 000 man från hela riket byggde graven väldigt djupt. Den yttre kistan var byggd av koppar, och i graven fanns palats, en modell av regeringen och väldigt mycket skatter.
Hantverkare beordrades att rigga armborst som kommer att avfyra pilar mot inkräktare.
Floder och hav var byggda i kvicksilver med en mekanism som håller kvicksilvret rinnande. I taket är himmelen avbildad och på golvet är jorden avbildad.
Belysningen drivs av valolja (eller olja av Kinesisk jättesalamander) för att brinna väldigt länge.

Utöver ovanstående text så har man med markradar konstaterat att i jordpyramiden finns en 30 meter hög byggnad. Byggnaden har fyra trappliknande väggar där varje vägg har nio plattformssteg.

Ett mycket intressant ytterligare faktum är att kvicksilverhalten i jorden över graven är extremt mycket högre än normalt. Även intressant är att de områdena med extremt hög koncentration av kvicksilver är fördelade som en kartbild som med god vilja kan representera där det fanns vatten i Qindynastins Kina, vilket definitivt ger styrka år trovärdigheten i Sina Qians berättelse.

Denna artikel, fast utökad och i mer formell form, har jag även publicerat på svenska Wikipedia: Qin Shi Huangdis mausoleum

Karta över området runt Kinas första kejsares grav. Notera Terrakottaarmén öster om gravpyramiden.


Bild över innehållet i Kinas första kejsares grav baserat på mätningar med markradar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar