måndag 11 augusti 2014

Han Yang Ling - En underskattad turistattraktion


Västra Handynastins kejsare Jing regerade Kina från år 157 f.Kr. fram till sin död 141 f.Kr. då han begravdes strax norr om dagens Xian. Graven är, som många andra kejsargravar från denna tiden, i form av en pyramid av packad jord med platt topp, och kejsare Jings pyramid har en bottenyta av ca 160 gånger 160 meter.

Graven heter Han Yang Ling (汉阳陵) och själva gravkammaren är som de flesta kejsargravar i Kina inte utgrävd. Däremot är graven omringad av 81 långsmala "gravar" i varierande längd där en stor mängd olika terrakotta-figurer är begravda, och dessa är till viss del utgrävda. Något som är mycket effektfullt är att det finns ett underjordiskt museum som omsluter tio av dessa långsmala gravar där man kan kliva ner och beskåda innehållet i dessa 2 155 år gamla lämningarna. Han Yang Ling är den best bevarade av Handynastins alla kejsargravar. (dynastin varade 206 f.Kr. till 200 e.Kr., dvs ungefär parallellt med Romarriket)

Det som dominerar dessa yttre gravar är en otrolig mängd små terrakottafigurer, men till skillnad från den kända Terrakottaarmén så är figurerna i Han Yang Ling i miniatyr, och de flesta är inte soldater utan servicepersonal till kejsaren. Det finns både manliga och kvinnliga figurer och de hade ursprungligen armar av trä, men de har förmultnat under årtusenden under jord. Det finns även en hel del vapen, dagliga förnödenheter och olika djur inklusive hästar och vagnar i terrakottautförande begravda här.
Utgrävningar pågår av södra och östra porten in till granområdet, och en fullskalig modell av södra porten agerar även museum runt utgrävningen.

500 meter öster om kejsare Jins grav har även hans kejsarinna sin gravpyramid som är lite mindre och inte lika exploaterad  Till skillnad från kejsarens grav så är det tillåtet att klättra upp på kejsarinnans gravpyramid varifrån man har bra utsikt över området.
Det finns även ett ytterligare museum i anslutning till gravområdet där mycket av det som grävts ut finns utställt. 

Jag tycker att Han Yang Ling är en mycket intressant och underskattad turistattraktion, och det är mycket få turister som hittar hit. Terrakottaarmén totaldominerar bland Xians attraktioner så att mycket annat hamnar i skuggan och missas. Själv vill jag verkligen rekommendera ett besök på Han Yang Ling som man skulle kunna kalla "Terrakottaarmén Light". Kanske Xians näst bästa turistattraktion?

Han Yang Ling finns 20 km rakt norr ut från Xians centrum
http://www.hylae.com/en/main.asp

Gravpyramiden till Han Yan Ling sedd från den södra porten.

 Olika typer av terrakottafigurer i en av de tio långsmala gravarna som man kan se från i det underjordiska museet .


Fler terrakottafigurer. Här sett från ovan genom ett glasgolv.

Närbild på några av figurerna som är utställda på det närliggande museet. Figurerna var ursprungligenklädda i sidenkläder som hovfolk till kejsaren.


En modell över kejsargraven. De 81 olika avlånga dikena som stålar ut från pyramidens bas i alla riktningar är de ovan nämnda gravarna med terrakottafigurer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar