onsdag 12 mars 2014

Kinesiska Murens Historia, Del 2 - Qindynastins mur


Detta är andra delen av fem i en serie av detaljerade djupdykningar i Den Kinesiska Murens historia som jag arbetar med. Jag har tidigare här skrivit en mer översiktlig artikel i ämnet för den som tycker att detta är för tungt.

Qindynastins mur

Qindynastins mur 秦长城, eller Den 10 000 li långa muren 万里长城, är vad som i populärhistoria är ursprunget till den Kinesiska muren, som andra dynastier senare byggde vidare på. Dock kommer muren att förändras mycket genom historien både var det gäller utförande och sträckning. Muren som den ser ut i dag (huvudsakligen från Mingdynastin) har en helt annan konstruktion, och definitivt en helt annan sträckning än Qindynastins mur.

221 f.Kr hade staten Qin vunnit det inbördeskriget som varat i ett kvarts millennium och enat de stridande staterna till ett stort Kina. Qinrikets kung Ying Zheng 嬴政, utropade sig till kejsare över Qindynastin och tog sig namnet Qin Shi Huangdi 秦始皇帝. Qin Shu Huangdi startade flera stora byggnadsprojekt. Han byggde sitt spektakulära mausoleum med tillhörande Terrakottaarmé, påbörjade bygget av Epangpalatset och byggde ett vägnät för att koppla samman områdena från de erövrade rikena (som var längre än det vägnät som romarriket byggde). Utöver detta byggde han också den 10 000 li långa muren. En "li" 里 var vid den här tiden 415.8 meter så muren påstås vara dryg 400 mil vilket är i rimlig storleksordning mot dess förmodade sträckning. Arkeologer uppskattar längden på Qindynastins mur till ca 500 mil.

General Meng Tian fick 214 f.Kr i uppdrag av kejsare Qin Shi Huangdi att driva bort Hunnerna (Rong och Di) från landet söder om Gula floden vilka var ett ständigt återkommande problem för Qindynastin. Därefter, år 215 f.Kr, påbörjades bygget av den nya Qinmuren under ledning av Meng Tian. Man monterade även ner många av de existerande gränsmurarna mellan de tidigare stridande staterna. Den nya muren sträckte sig från Lintao 临洮 (i södra Gansuprovinsen) till Liaodong 辽东 (området kring halvön i Liaoningprovinsen).

Basen för den nya muren var de existerande murarna från Qin, Zhao och Yan som renoverades, förlängdes och kopplades samman. Den östra delen av muren byggde vidare på basen av ruinerna från Yanmuren. Mycket tyder på att den mellersta delen i alla fall delvis låg en aning norr om den tidigare Zhaomuren, och den västra delen byggde till stora delar på den tidigare muren från riket Qin.

Oklart hur stor arbetsstyrka som var engagerad i murbygget men det var sannolikt ett flertal millioner och byggnationen tog 9 eller 10 år. Muren byggdes dels med armerad packad jord och även med sten. Sannolikt var inte muren helt kontinuerlig, utan den kopplade bitvis samman svårforcerade raviner och berg till en enhet. Det är inte helt fastslaget exakt vilken sträckning som Qindynastins mur hade och mycket information som finns om muren bygger på berättelserna från historikern Sima Qian.


Karta som visar Qindynastins murs ungefärliga sträckning.

Ruinerna efter Qindynastins mur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar