fredag 3 januari 2014

Sui enar Kina


Efter 426 år av den "gyllene" Han-dynastin så splittras Kina år 220 i flera mindre riken. Under de kommande 370 åren så förändras gränserna ständigt och riken kommer och går.
År 579 befinner vi oss i slutet av Southern and Northern Dynasties, 南北朝 och Kina består av fyra riken:
❏ Northern Zhou Dynasty, 北周朝
❏ Western Liang, 西梁
❏ Chen Dynasty, 陈朝
I det tämligen framgångsrika Northen Zhou har precis 6-åriga(!) Kejsare Jing 周靜帝 tillträtt tronen. Ämbetsmannen Yang Jian styr i praktiken riket och år 581 tar han makten och avlivar barnkejsaren. Yang Jian startar Sui-dynastin 隋朝, och ger sig själv namnet Kejsare Wen 隋文帝.
År 587 erövrar Kejsare Wen riket Western Liang och år 589 har han erövrat det stora Chen-riket i söder, och nu är Kina enat igen under Sui-dynastin. Dock blev Sui-dynastin mycket kort; bara 37 år.

Även om Sui-dynastin var kort så uträttades mycket som fick betydelse för många efterföljande dynastier:
Kejsarkanalen 大运河 byggdes som fortfarande är världens längsta kanal.
❏ Den Kinesiska Muren utökades.
❏ Lagboken Kaihuang Code 开皇律 sammanställdes, och användes sedan av alla Kina's efterföljare dynastier (och även av många andra länder i Ostasien, t ex Vietnam, Japan och Korea.)
Xian (Changan) byggdes ny från grunden strax söder om dess tidigare centrum och blev världens största stad.
Luoyang byggdes ny från grunden (baserat på nya Xian's layout)
❏ Buddhism blev brett etablerad i landet.

Kejsare Wen dog år 604; sannolikt mördad av sin andra son Yang Guang som tog kejsartronen och namnet Kejsare Yang 隋煬帝. Kejsare Yang var en riktig tyrann vilket skapade uppror bland befolkningen och han körde även dynastins ekonomi i botten med sina kostsamma byggprojekt, men även flera krig mot Korea (Goguryeo, 高句丽).
År 617 var det uppror i stora delar av riket och år 618 blev Kejsare Wen mördad i sitt palats i Yangzhou efter en kupp ledd av en av hans generaler och Sui-dynastin föll. (Hans grav lokaliserades precis nyligen i Yangzhou)

Sui-dynastin (581 till 618) har många likheter med Qin-dynasyn (221 till 206 f.Kr.):
❏ Båda enade Kina efter långvarig splittring och krig.
❏ Båda var mycket korta dynastier med bara två kejsare.
❏ Båda gjorde mycket stora byggnadsverk (Kejsarkanalen, Terrakottaarmén och Kinesiska Muren)
❏ Båda efterföljdes av mycket starka och långa dynastier. (Tang resp. Han)
❏ Båda skapade lagar, regler och standarder som blev framtida normgivare.


Karta som visar Sui-dynastins utbredning och när de inledande landerövringarna gjordes. Dock besegrades aldrig Goguryeo (grönmarkerat) trots flera dyrköpta försök.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar