söndag 26 april 2009

Alla dessa tecken


Det finns väldigt många Kinesiska skrivtecken, men uppgifterna går isär om hur många. Det är i alla fall klart att det är flera 10-tusentals. Jag har hittat uppgifter på upp mot 100 000, men då ingår även uråldriga tecken och varianter av samma tecken. Kinesiska ordböcker innehåller vanligen mindre än 10 000 tecken.

Statistiken om vilka tecken som är vanligast är mer samstämmig. Skillnaderna mellan olika listor är inte så stora. Eftersom så mycket text idag finns digitalt så är det ganska lätt att få bra underlag för "mätningar".


Kan man 3000 tecken så förstår man över 99% av normal skrift. 500 tecken räcker till ca 75%. Jag kan idag läsa mindre än 100 tecken och kan skriva bara en handfull - men det ska förhoppningsvis bli bättring snart när jag går ingång med studierna.

Det vanligaste Kinesiska skrivtecknet: "de". Huvudsaklig betydelse är att beteckna ägande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar