lördag 1 oktober 2011

Slutet för Kungarna


Efter drygt 1 000 år med de båda dynastierna Xia och Shang så följer Zhou-dynastin 周朝. År 1 046 f.Kr tar kungen 周武王 ("Kung Wu av Zhou") makten och Zhou-dynastin inleds vilket kommer att bli den längsta dynastin (790 år), och även det sista kungadömet i Kinas historia.

Det är nu som Xi'an 西安 kliver in i historien och blir Kinas huvudstad för första gången. På grund av Xi'an's "västliga läge" så kallas denna perioden (1 046 - 771 f.Kr.) för Västra Zhou. År 771 f.Kr. flyttas huvudstaden öster ut till "Kinas vagga" i Henan och Luoyang 洛阳 blir huvudstad, och vi går in i Östra Zhou (770–256 f.Kr.).
Den första delen av Östra Zhou (722-481 f.Kr.) finns skildrad i boken 春秋 "Vår och höst" som påstås ha sammanställts av självaste Konfucius 孔子 som levde i slutet perioden. På grund av detta verk kallas denna tid för just "Vår- och höstperioden".

Under Zhou-dynastin blir kungens makt svagare och svagare. Det stora riket består av en mängd mindre mer eller mindre självständiga "stater" som vardera blir starkare och starkare. År 481 f.Kr. går Kina in i perioden som kallas "De stridande staterna" (som också är en bok 戰國策), och nu är det fullt inbördeskrig. Det är under denna perioden som Den Kinesiska Muren börjar byggas. Nu går även Kina in i järnåldern, och kungens makt är minst sagt försvagad.
Kriget vinns år 221 f.Kr. av delstaten Qin, vilket är starten på ett 2 133 år långt Kejsardöme - och det som följer är minst sagt "historia".

Tidslinje som översiktligt visar halva det Kinesiska rikets historien vilket är 2 000 år av tre dynastier Kungadömen. Därefter följer ungefär 2 000 år av Kejsardöme.
Detta inlägget beskriver Zhou-dynastin, och jag har tidigare skrivit om Xia och Shang

Karta som visar de sju stridande parterna i slutskedet av Zhou-dynastin. Qin gick segrande ur striden och en ny era av Kejsardömen startade för Kina.
De tjockare gul/svarta linjerna representerar den Kinesiska Muren vid denna tiden.

En utgrävning i Luoyang där man hittat 4 hästvagnar med tillhörande 12 hästar från Östra Zhou-dynastin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar