måndag 5 april 2010

Sedlar och mynt


I Kina är idag 100元 (Yuan) den störta sedlen som finns. 1 är värd ungefär 1 SEK, så det betyder att det kan bli stora sedelbuntar ibland. När man sitter i kön på banken så är det inte ovanligt att man ser folk plocka ut rejäla paket med sedlar.

Det har under lång tid spekulerats om när det ska komma en 500:ing och/eller 1000-lapp, och för ungefär en månad sedan så lades ett skarpt förslad till CPPCC National Committee att lancera 500元 sedeln, vilket betyder att det är ganska troligt att den ska införas snart. Någon tidplan har jag dock inte hittat ännu.

Tittar vi i den andra änden av sedelserien så hittar man en sedel för 1元, dvs ca 1 krona, och även 1毛 och 5毛 (Mao), vilket motsvarar ca 10 och 50 öre. (Kallas även 角, Jiao). För dessa valörer finns det även mynt.

En lite märkligt fenomen är användandet av 1元-myntet, då det varierar ganska mycket över landet. Tex i Beijing så är det i princip bara 1元-sedeln man ser. Bara i specialfall får man ett mynt i handen. I Shanghai däremot är det totalla motsatsen. Där är det bara myntet som gäller.


Så här kommer kanske den nya 500元-sedeln att se ut enligt ryktena. Bilderna är dock nästan 3 år gamla.

I dag finns både 1元 mynt och 1元-sedel, och användandet av dessa varierar kraftigt över landet.

1 kommentar: