söndag 11 september 2011

Beijing's Murar och Portar


Har man åkt tunnelbana i centrala Beijing så konstaterar man att många stationer, framförallt på linje 2, har namn som slutar på "men". Ex XIZHIMEN och CHAOYANGMEN. Detta "men" är det kinesiska ordet för port: 门 (mén).
Dessa stationsnamn kommer från alla portarna från Beijing's stadsmur som byggdes under 1400 och 1500-talet. (stadsmuren såg lite annorlunda ut 100 år tidigare)

Stadsmurarna delade in Beijing i fyra olika "städer"
Yttre staden
Inre staden
Kejserliga staden

I inledningsskedet av Kulturrevolutionen revs i stort sett hela ringmuren för att ge plats för vägar. I dag går 2:a ringvägen nära på exakt där stadsmuren stod fram till slutet av 60-talet. Man kan på flera ställen längs 2:a ringvägen fortfarande se den vattenfyllda vallgraven som låg precis utanför muren.

Det går att förstå det logistiskt fördelaktiga att ersätta muren med vägar, men jag ser det som en stor kulturförstörelse. Beijing's stadsmur var större (högre/bredare/längre) än den kända ringmuren kring Xi'an, och där kan man se hur mycket positivt en ringmur kan göra för den kulturhistoriska miljön i en stad. Dock är portarna fruktansvärda flaskhalsar ur ett trafikperspektiv, så det är tänkbart att det inte hade fungerat så bra i en stad av Beijing's storlek där det trots extremt många filer på vägarna ändå är stora trafikproblem.

Lite här och där längs de forna stadsmurarna finns det fortfarande mer eller mindre välbevarade delar kvar av portarna även om muren är i stort sett borta. Bortsett från Tiananmen så är det kanske Deshengmen i norra intre stadsmuren som är bäst bevarad.

Schematisk karta som visar Beijings forna murar och portar och indelningen i "de fyra städerna" som den såg ut under Ming- och Qing-dynastin. Dagens 2:a ringväg följer nära på exakt de yttersta av dessa murarna. Många av namnen på dessa portar finns idag att hitta i namn på tunnelbanestationer och stadsdelar.
(klicka för större)

Deshengmen 德胜门 som är en av de bäst bevarade portarna från Beijing's stadsmur.

2 kommentarer:

  1. Är den där byggnaden nybyggd eller?

    SvaraRadera
  2. Den är naturligvis renoverad några gånger under århundradena, men det lär vara den ursprungliga grundstrukturen.

    Mvh

    SvaraRadera