onsdag 27 juli 2011

Att köra mot rött ljus


I de större städerna i Kina är trafiken relativt civiliserad med avseende att följa trafikreglerna även om det kan upplevas som kaos ibland. I mindre städer är det betydligt stökigare och det kan kännas som om ingen bryr sig alls om trafikreglerna, vilket är sant ibland.

En regel som man bör lära sig även fast man bara är fotgängare är att bilar alltid får svänga till höger från högerfilen även när det är rött ljus. Ett resultat av detta är att det alltid kan komma en bil runt "hörnet" oavsett hur mycket röda ljus det än är vilket kan vara riktigt vanskligt när man korsar en väg. Jag har tidigare påstått att trafiken är det farligaste i Beijing, och denna företeelse ger ett betydande bidrag till det.

Det finns ett sätt att utnyttja den fria högersvängen som bilist om man har bråttom rakt fram och det är rött ljus. Om man ska kortsa en väg där det inte är mitträcken men rött ljus kan man helt enkelt göra en högersväng + U-sväng + höger igen så har man tagit sig förbi rödljuset utan att göra någon grövre trafikföreteelse.

Är det trafikstockning (vilket det vanligen är) så fungerar det inte så bra, men nattetid är det förekommande att taxi-chaufförerna utnyttjar detta knepet.

Både de två röda bilarna och den blå har rött ljus. Det båda röda måste stå still, men den blå har alltid rätt att köra till höger, så den kan ta sig över vägen genom att göra två högersvängar och en U-sväng emellan enligt de gula pilarna ovan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar