måndag 3 augusti 2009

Kinesiska - Språket utan Ja och Nej


Kinesiska är ett mycket stort språk. Då och då blir man deppig när man lärt sig ordet för en viss sak och sedan konstaterar hur otroligt många fler varianter det finns för att säga samma sak. Eller om man ska slå upp ett speciellt ord i någon ordlista och får 25 förslag. Vilket ska man välja? Och vilket är relevant att lära sig?

Lite paradoxalt så finns det ingen tydlig översättning för "ja" och "nej" i Kinesiskan som annars är så självklara ord i så många språk. Överlag är Kinesiskan så annorlunda att den inte riktigt går att direkt översätta våra västerländska uttryck. Många Kinesiska meningar kan få flera olika översättningar och måste ha sitt sammanhang för att vara begriplig. Det är roligt att titta i olika snabbguider till Kinesiska som naturligtvis måste ha översättningar av ja och nej - här finns många varianter just därför att det inte finns någon exakt översättning.

Hur gör man då för att uttrycka Ja eller Nej?

Det finns en väldig massa jakande och nekande fraser som i praktiken uttrycker det vi menar med ja och nej. Exempel på positiva, jakande uttryck, som liknar "ja":
好, hăo - OK (bra)
行, xíng - OK
是, shì - Att vara
对, duì - Korrekt
可以, kěyǐ - Möjligt,Tillåtet
有, yǒu - Finns, Har

För att göra motsvarande nekande "nej"-fras så sätter man ofta 不, bù eller 没, méi framför de jakande uttrycket.
不是, bùshì - Är inte
没有, méiyǒu - Finns inte

Min fru är kines men pratar svenska. Dock men Kinesisk brytning. Många av hennes charmiga "varianter" av svenskan har jag numera börjat få bättre förståelse för när jag ser likheten med kinesisk meningsbyggnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar