onsdag 17 augusti 2011

Den vinkande katten


På alla Kinesiska företag finns det en rad detaljer som på olika sätt bringar lycka och goda affärer. Det kan vara allt från små symboler till större saker som var kontoret är placerat och hur det är möblerat - och allt detta har vanligen med Fengshui att göra.

En lyckodetalj som faktiskt inte har någon koppling till Fengshui är "Den vinkande katten". I receptioner, skyltfönster och entréer kan man hitta en katt som vinkar dig välkommen in. Denna katten är ett importerat Japanskt fenomen. De Japanska vinkande katterna är ofta lite mer smakfullt designade, och de Kinesiska är ofta pråligt guldfärgade.

I Japan heter de Maneki Neko och i Kina kallas de 招财猫 (zhāocái māo)

Det finns (som alltid) olika varianter av historien bakom och att det betyder olika beroende på vilken hand katten vinkar med etc. men på grund av inkonsekvensen i dessa historier så besparar jag er dem. Gemensam nämnare är dock att katten alltid bringar tur, välgång och beskydd till hemmet eller företaget där den står.

En vinkande katt på ett kafé

En vinkande katt på en tandläkarmottagning.

Naturligtvis hade jag en vinkande katt på mitt kafee MiMiShan när det begav sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar