torsdag 11 februari 2010

Dingling


Det brukar vara populärt att kombinera ett besöka på den Kinesiska Muren med att även besöka någon av Ming gravarna eftersom de ligger "på vägen". Jag har tidigare skrivit att man kan skippa alla andra utom Dingling, 定陵, då detta är den enda graven som är öppen. De övriga 12 anser jag inte vara speciellt intressanta då det enda man ser av graven är en stor jord- och sten-hög, som i och för sig föregås av en parkliknande allé med ett antal byggnader som kan vara lite intressanta.

När man under 50-talet grävde ut Dingling så visste man inte hur man skulle hantera kroppen till självaste Kejsaren (Wànlì, 万历), så han och hans kläder bokstavligen ruttnade bort när de kom i kontakt med den syresatta luften efter gravöppningen. Efter detta fiasko har inga fler gravar öppnats.

Trots bristen på Kejsare så är det ändå väldigt mäktigt att gå ner i graven. Den består av flera salar som är förvånande minimalistiskt utformade. Inte så pråligt som i alla fall jag hade väntat mig. Dessutom är salarna ganska djupt ner under jorden.

I det intilliggande museet är det ganska utförligt beskrivet hur det gick till att öppna graven, vilket var ganska klurit, då den var avancerat förseglad från insidan(!) Man var även rädd att den skulle innehålla Indiana Jones-liknande fällor, så man började med att släppa in höns för att se vad som hände.

Nere i en av salarna i Dingling graven. Den enda Ming graven som är öppnad.

1 kommentar: