torsdag 4 februari 2010

Konfucius inverkan


Konfucius, 孔夫子, (Kǒngfūzǐ), var en Kinesiska filosof som för ca 2500 år sedan dokumenterade sina tankar angående förhållandet mellan makten och folket och hur ett rike ska styras. Dessa riktlinjer har haft mycket tung betydelse för hur de Kinesiska Kejsarna genom tiderna har styrt Kina, och lever kvar även i dag även i det moderna Kina's maktskikt.

Ungefär samtidigt som Konfucius lära blev etablerad i Kina så började även religionen Toaismen, 道教, Dàojiào, breda ut sig. Taoismen matchade ganska dåligt med Konfucius tankar, då Taoismen är lite flummig och naturnära och inte direkt uppmanar till lydnad och hårt arbete. Kejsarna hade lite problem med den "lata" inställning som folket fick p.g.a. Taosimens lite avslappnade linje och brist på förhållningsregler

När Buddismen för snart 2000 år sedan gjorde entre i Kina så jublade Kejsarna. Buddismens pliktskyldiga förhållningssätt passade alldeles utmärkt ihop med Konfucius riktlinjer, och uppror mot makten är knappt tänkbart for en Buddist som huvudsakligen vänder problem mot sig själv. Kejsarna gav Buddismen stort stöd och support och såg gladeligen att den ersatte Taoismen.

I mycket förenklade drag är det på denna vägen som de Kinesiska tankesätten har skapats, och mycket av det finns kvar i anpassad form än i dag. Bara några % av Kineserna är i dag "riktiga" Buddister, men väldigt många har någon form av Buddism inom sig, liksom de även är präglade av Konfucius och lite spår av Taoismen.

Två tunga personligheter med intressanta åsikter. Konfucius och jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar