måndag 14 december 2009

Proportioner


Vi i Västvärlden har en ständig förmåga att se och döma det mesta ur ett Västvärlds-perspektiv. Allt för ofta kan det bli riktigt pinsamt. Speciellt när vi inte förstår hur små vi är mot den övriga världen. Västvärlden står för drygt 10% av världens befolkning, men vi agerar ibland som vi är i majoritet.

Om vi "bara" jämför mot Kina (som står för ca 20% av världens befolkning) så är den totala Västvärlden betydligt mindre. Se bild nedan.

Man ska ha detta i bakhuvudet när man argumenterar tex för att Kina snabbt ska införa demokrati.
Man kan inte underskatta den mång-tusen-åriga kulturen som format detta jätterike. Man ändrar inte på ett sådant bagage i en handvändning. Även den "moderna" Kinesen har mycket av de traditionella värderingarna inbyggd i sinnet. Och så kommer vi i lilla "nyfödda" demokratiska Västvärlden och förklarar för Kina vilket stadsskick som vi "kräver" att de ska anpassa sig till.

Jämför vi pengar i stället för befolkning så är Västvärlden fortfarande större än Kina, men Kina's BNP ökar i rasande fart och Kina kommer att blir världens största ekonomi inom överskådlig tid, även om ekonomerna är ganska oense om när. Det är inte så många länder i världen med tillväxt på nära 10% mitt i en finanskris.

GROV symbolisk jämförelse av befolkningen i Kina jämfört med Västvärlden.
Den vanligaste definitionen av Västvärlden är Västeuropa+USA+Kanada+Australien+Nya Zeeland. Denna grupp tillsammans är betydligt mindre än Kina. Varje "huvud" motsvarar 100 miljoner invånare, (eller 1 亿个人 på Kinesiska)

1 kommentar:

  1. Jo, vi har nog en tendens att klappa oss för bröstet och känna oss allvetande här i västvärlden. Om inte annat så vet ju alla att vi här i sverige är ledande inom det mesta. ;o)

    SvaraRadera